Zawody Strzelać Każdy Może - Brzozowa, 28 grudnia 2014

Grupa LFS
Avatar użytkownika
Posty: 7
Dołączył(a): 24 gru 2014, o 10:20

Zawody Strzelać Każdy Może - Brzozowa, 28 grudnia 2014

Postprzez Romuald Witamborski » 24 gru 2014, o 10:22

ZAPRASZAM SERDECZNIE NA NIEDZIELNE ZAWODY!
_____________________________________________________________
Regulamin
OTWARTYCH ZAWODÓW
Strzelać Każdy Może - grudzień 2014

1. Cel zawodów:
- Popularyzacja strzelectwa
- Integracja środowiska pasjonatów broni historycznej i współczesnej
2. Organizator:
Lubelski Klub Strzelectwa Historycznego
3. Miejsce: strzelnica Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Brzozowej (gm. Ułęż)
4. Termin: 28 grudnia 2014
5. Czas: od godziny 09:00
6. Konkurencje (warunkiem rozegrania konkurencji jest przystąpienie do niej minimum sześciu osób):
a) Karabin 50 stojąc (Vetterli według MLAIC*)
b) Pistolet 25 m (Kuchenreuter według MLAIC*)
c) Rewolwer 25 m (Mariette według MLAIC*)
d) Konkurencja dynamiczna 1: na sygnał dźwiękowy zawodnik przemieszcza się do stolika, ostrzeliwuje kolejne pięć poperów z dobytej z kabury broni krótkiej potem ładuje broń śrutową (dubeltówka, „pompka”) i ostrzeliwuje cztery cele reaktywne: trzy popery i rzutka wyrzuconego przez ostatni z opadających celów; ostatni strzał zatrzymuje pomiar czasu. Klasyfikacja według formuły: ilość trafionych poperówX10 dzielona przez czas wykonania zadania.
e) Konkurencja dynamiczna 2: zestaw celów: trzy tarcze papierowe umieszczone za tarczą „nie strzelać” zawieszoną na wahadle , po obu stronach celów papierowych stoją po dwa popery; na sygnał dźwiękowy zawodnik przemieszcza się do stolika, zwalnia wahadło i ostrzeliwuje z dobytej z kabury broni krótkiej cele papierowe według schematu: tarcze skrajne po jednym strzale, środkowa: trzy potem ładuje broń śrutową (dubeltówka, „pompka”) i ostrzeliwuje cztery cele; ostatni strzał zatrzymuje pomiar czasu. Klasyfikacja według formuły: ilość poprawnie trafionych celówX10 dzielona przez czas wykonania zadania. Za każde przestrzelenie ekranu tarczy umieszczonej na wahadle („nie strzelać”) – odjęcie 10 punktów.
Przepisy szczegółowe do konkurencji dynamicznych:
Broń śrutowa („pompka”) może być załadowana jednocześnie co najwyżej dwoma nabojami.
Amunicja służąca do ładowania broni ma znajdować się w ładownicach lub leżeć na stanowisku strzeleckim. Broń krótka może być wyjęta z kabury po przyjęciu postawy strzeleckiej na wyznaczonym stanowisku. Odwiedzenie kurka rewolweru / przeładowanie pistoletu dopuszczalne po umieszczeniu broni skierowanej do celu. Wychodzenie zawodnika przed wyznaczoną linię otwarcia ognia podczas trwania konkurencji jest karane dyskwalifikacją.
*- strzelanie do jednej tarczy,
7. Klasyfikacja:
a) Ocena tarcz: dziesięć najlepszych przestrzelin według położenia ich środków.
b) W konkurencjach a, b, c, d, e startują zawodnicy z bronią czarnoprochową i „nitro” centralnego zapłonu. W tej samej konkurencji zawodnik może wystartować dwukrotnie: „czarnoprochowo” i ponownie „nitro” (kolejność dowolna). W takim przypadku do klasyfikacji przyjmuje się wynik wskazany przez zawodnika.
c) Start w konkurencji szybkiej (d, e) może być jednokrotnie powtórzony. W takim przypadku do klasyfikacji przyjmuje się wynik wskazany przez zawodnika.
8. Nagrody:
-Medale: miejsca 1 do 3
-Dyplomy: miejsca 1-8
9. Koszty uczestnictwa:
Konkurencje regulaminowe - opłata startowa za pierwszą konkurencję: 25 zł, kolejne konkurencje: 20 zł, powtórka konkurencji szybkiej: 10 zł.
10. Warunki uczestnictwa:
- Wszyscy uczestnicy są obowiązani do okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość
- Zawody odbywają się z broni i amunicji będących w dyspozycji zawodników
- Każdorazowo obowiązuje odnotowanie w rejestrze pobytu na strzelnicy
a) sposób zgłaszania:
- Telefonicznie: 0600323210 (także SMS)
- Przez e-mail: strzelnica@lublin.cc
b) termin: jak najwcześniej
11. Przepisy końcowe:
- Wszyscy uczestnicy strzelań są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie
- Niestosowanie się do w/w zapisów powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy
- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego Regulaminu.
12. Informacje dodatkowe:
- Wszelkie informacje dotyczące zawodów będą dostępne na http://www.strzelnica.hg.pl
- Do dyspozycji uczestników będzie ognisko, na którym będzie można przyrządzić przywiezione przez siebie wiktuały.
13. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Strzelnicy, a w szczególności:
a) Wszelkie czynności na strzelnicy są wykonywane wyłącznie na polecenie prowadzącego strzelanie
b) Broń pozostaje w pokrowcach (kaburach) do momentu wejścia na wyznaczone stanowisko strzeleckie.
c) Ładowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowiskach strzeleckich / stanowiskach wyznaczonych do ładowania broni. Ładowanie bezpośrednio z prochownicy jest niedopuszczalne. Zakładanie kapiszonu – wyłącznie na stanowisku strzeleckim. Podsypywanie prochu w broni skałkowej - wyłącznie na stanowisku strzeleckim po uprzednim zamknięciu kanału ogniowego zatyczką.
d) Broń należy przenosić z lufą skierowaną w górę, wylot lufy powyżej głowy. Po zakończeniu strzelania należy skontrolować rozładowanie broni, przedstawić do kontroli prowadzącemu strzelanie i niezwłocznie umieścić w pokrowcu, futerale, kaburze lub innym stosownym opakowaniu przeznaczonym do przenoszenia broni.
e) Wszelkie czynności związane z obsługą broni na stanowisku muszą być wykonywane z wylotem lufy skierowanym w stronę bezpieczną (kulochwyt).
f) Zejście ze stanowiska strzeleckiego jest dozwolone po sprawdzeniu rozładowania broni przez prowadzącego.
g) KAŻDY, kto stwierdzi, że dalsze strzelanie może (w jego ocenie) prowadzić do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia ma obowiązek przerwać strzelania przez głośne wydanie komendy: STOP. Po takiej komendzie wszyscy strzelający mają zakaz oddania strzału. Strzelanie może być wznowione na komendę prowadzącego.
h) Zabronione jest posługiwanie się bronią po spożyciu alkoholu lub innych, podobnie działających środków. Zakaz ten dotyczy także przenoszenia broni i jakiegokolwiek innego kontaktu z bronią.
i) Podczas strzelania z broni dowolnej dozwolone jest używanie pasów.
j) Osoby nie przestrzegające Regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz nie wykonujące dokładnie poleceń prowadzącego będą dyskwalifikowane i usuwane ze strzelnicy. W takim przypadku opłaty wniesione przez usuniętą osobę nie podlegają zwrotowi.
k) Osoba oddająca strzał ponosi wszelką odpowiedzialność za jego skutki.


Zapraszamy:
Romuald Witamborski, Krzysztof Szymczak

meble kuchenne warszawa ceny

Powrót do Spotkania/wyjazdy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 4 gości